Pentru Casa Garantat

Termeni si Conditii

Prezentul magazin virtual www.helmat.ro cuprinde orice fel de informatii ( texte, poze, baze de date, produse, preturi, logouri,  reclame), care constituie continutul magazinului virtual www.helmat.ro, proprietatea companiei HELMAT. Orice preluare a continutului (integrala sau partiala) in alte scopuri decat in interes personal este sanctionata de legislatia privind drepturile de proprietate intelectuala. In ciuda eforturilor Helmat, se poate intampla ca pozele prezentate pe site sa nu reflecte fidel  realitatea. Cumparatorul nu poate sa invoce aceste elemente pentru a-si declina plata comenzii sau invocarea unui retur, care nu este acoperit de cadrul legislativ.

 Informatiile oferite in cadrul prezentului site sunt in limba romana, fara a exclude prezentarea acestora si in alte limbi. Contractul  de vanzare se incheie in limba romana. Accesarea si/sau utilizarea site-ului de către dumneavoastră constituie ACCEPTAREA prezentelor condiţii şi vă obligă la respectarea acestora.

Toţi utilizatorii site-ului www.helmat.ro se obligă să respecte prezentele Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului.Dacă nu sunteţi de acord cu prezentele Condiţii Generale vă rugăm să nu continuaţi accesarea site-ului.

Definitii ale prezentului document:

SC Helmat SRL accepta incheierea contractelor la distanta prin mijloace electronice si se obliga astfel sa repecte legislatia aplicabila incheierii, validitatii si efectelor juridice ale acestor contracte. In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni folositi cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos:

 UTILIZATOR: orice persoana care viziteaza si/sau interactioneaza cu site-ul Helmat;

VANZATOR: S.C. Helmat S.R.L. cu sediul in municipiul Craiova , bd.Decebal 23, judetul Dolj, cod postal 200038, tara România, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J16/1155/2008  si avand C.I.F.: RO 24032239, nr. telefon: 0251/410400, denumita in continuare HELMAT.

CUMPARATOR: Orice persoana fizica sau persoana juridica care plaseaza o comanda in magazinul virtual www.helmat.ro si care a acceptat implicit termenii si conditiile prezentului contract la distanta.

MAGAZINUL VIRTUAL: pagini web apartinand  Helmat care se afla la adresa www.helmat.ro, prin intermediul caruia cumparatorul are acces la informatii privind produsele oferite spre vanzare de catre HELMAT.

Utilizarea site-ului

Puteţi utiliza materialele de pe site-ul helmat.ro numai în interes personal, necomercial, cu condiţia să nu modificaţi simbolurile şi textul cu privire la copywrite şi drepturile de proprietate pe care le conţin materialele originale. Nu puteţi modifica în niciun mod materialele din acest site sau să le reproduceţi, să le distribuiţi cu scop comercial sau public. Utilizarea acestor materiale pe alte site-uri , în orice scop, este interzisă. Materialele din acest site sunt proprietatea Helmat şi utilizarea neautorizată a acestora poate viola legea dreptului de autor, trademark şi alte legi. Dacă nu respectaţi aceste condiţii, nu mai sunteţi autorizaţi să utilizaţi acest site şi trebuie să distrugeţi toate materialele tipărite sau download-ate.

Utilizarea software-ului

Utilizarea programelor download-ate de pe site este supusă condiţiilor de licenţiere din Software License Agreement care le insoţeşte sau este oferită odată cu programele. Nu puteţi download-a sau instala programe înainte de a fi citit şi acceptat condiţiile cuprinse de Software License Agreement.

Folosirea informaţiilor

Comunicaţiile de la utilizatori (altele decât datele cu caracter personal) sunt tratate ca neconfidenţiale şi ca nefiind proprietatea acestora, iar proprietarul acestui site poate utiliza informaţiile în orice scopuri, incluzând reproducerea şi publicarea, precum şi utilizarea ideilor în orice scopuri, inclusiv comerciale. Astfel, în cazul în care cei care acceseaza documentele produse de proprietarul acestui site intervin cu întrebări, comentarii, sugestii sau alte informaţii de acest tip, în legatură cu conţinutul unui material, aceste informaţii vor fi considerate drept non-confidenţiale iar proprietarul acestui site nu va avea nici un fel de obligaţie legată de asemenea informaţii, având libertatea de a reproduce, utiliza, publica şi distribui informaţiile respective fără nici o restricţie. Proprietarul acestui site va avea libertatea de a utiliza, în orice scop, ideile, conceptele, know-how-ul şi tehnicile mentionate în aceste informaţii.

Utilizarea listei de discuţii

Helmat nu este obligat, să monitorizeze sau să revizuiască zone ale site-ului unde utilizatorii transmit, afisează informaţii sau comunică cu alţii. Helmat nu va avea nici o răspundere cu privire la conţinutul acestor mesaje, indiferent dacă se află sau nu sub incidenţa legii dreptului de autor, intimităţii, obscenităţii sau care violează legea sau lezează drepturile omului. Helmat îşi rezervă dreptul de a şterge mesajele care includ materiale abuzive, defăimatoare, obscene sau pe care le consideră inacceptabile.

Legăturile spre alte site-uri

Oferim legaturi spre alte site-uri pentru a veni in ajutorul dumneavoastra. Daca utilizati aceste legaturi, Helmat , nu controleaza si nu este responsabil pentru aceste site-uri sau continutul lor. Astfel, Helmat, nu gireaza sau nu le reprezinta, inclusiv informatiile, programele si alte produse sau materiale gasite pe aceste site-uri sau orice rezultate care pot fi obtinute prin utilizarea lor. Daca decideti sa le utilizati, o faceti pe riscul dumneavoastra. Mărcile Alte produse şi nume de firme menţionate în site, sunt mărci ale respectivilor proprietari.

Promoţiile

Toate promoţiile sunt supuse disponibilităţii şi inventarului. Helmat îsi rezervă drepturile să schimbe, sau să anuleze promoţiile la orice moment, fără anunţ în prealabil.

Disclaimer

În ciuda eforturilor de a publica informaţii veridice pe acest site, Helmat nu işi asumă responsabilitatea pentru acurateţea şi integritatea materialelor sau serviciilor de pe acest site. Helmat ar putea face schimbări în materialele şi serviciile din acest site sau în produsele şi preţurile descrise, oricând fără anunţ în prealabil. Materialele şi serviciile din acest site ar putea să nu mai fie actuale, iar Helmat nu se obligă să actualizeze materialele şi serviciile conţinute de acest site. TOATE INFORMAŢIILE DE PE ACEST SITE SUNT OFERITE FĂRĂ GARANŢII DE NICI UN FEL, EXPRIMATE DIRECT SAU IMPLICITE. Helmat ŞI PARTENERII SĂI NEAGĂ ORICE GARANŢIE. Helmat ŞI PARTENERII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU ORICE PREJUDICII INDIRECTE, SPECIALE SAU INCIDENTALE, REZULTATE DIN FOLOSIREA ACESTUI SITE.

Limitarea responsabilităţilor

Helmat, FURNIZORII SĂI SAU ALTE PĂRŢI CARE SUNT MENŢIONATE PE ACEST SITE NU SUNT RESPONSABILE ÎN NICI O CIRCUMSTANŢĂ PENTRU ORICE FEL DE PIERDERI (INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITĂ, CELE REZULTATE DIN PROFITURI PIERDUTE, PIERDEREA DATELOR SAU INTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) REZULTATE DIN UTILIZAREA, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SAU DIN REZULTATELE UTILIZĂRII ACESTUI SITE, A ORICĂROR SITE-URI LEGATE LA ACEST SITE SAU DIN MATERIALELE, INFORMAŢIILE SAU SERVICIILE CONŢINUTE PE ORICARE DIN ACESTE SITE-URI, INDIFERENT DACĂ SUNT BAZATE PE GARANŢIE, CONTRACT SAU ORICE ALTA TEORIE LEGALĂ ŞI INDIFERENT DACĂ A FOST SAU NU ATENŢIONAT DE POSIBILITATEA APARIŢIEI DE ASTFEL DE PIERDERI. DACĂ UTILIZAREA MATERIALELOR, INFORMAŢIILOR SAU A SERVICIILOR DE PE ACEST SITE ARE CA REZULTAT APARIŢIA NECESITĂŢII DE SERVICE, REPARAŢII SAU CORECŢII ALE ECHIPAMENTELOR SAU A DATELOR, VĂ ASUMAŢI COSTURILE PRESUPUSE DE ACESTEA. LEGEA APLICABILĂ ÎN ACESTE CAZURI AR PUTEA SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA PAGUBELOR APĂRUTE CA ŞI CONSECINŢĂ SAU DIN ÎNTÂMPLARE, ASTFEL ÎNCÂT LIMITAREA DE MAI SUS SAU EXCLUDEREA NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.

Legile aplicabile

www.helmat.ro funcţionează conform tuturor prevederilor legale ale statului roman, conformându-se dispoziţiilor Legii 365 /2002 privind comerţul electronic şi a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 365 privind comerţul electronic. Conţinutul lui este permis spre utilizare şi potrivit oricărei zone externe României. Cei care vizitează site-ul o fac pe propria răspundere şi sunt responsabili pentru încalcarea legilor şi regulamentelor locale. Orice tentativă de acces neautorizat la pagina web şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente.

Generalităţi

 

Helmat poate modifica aceşti termeni şi condiţii oricând fără a anunţa utilizatorul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştiinţa utilizatorului prin afişarea lor pe site-ul web www.helmat.ro. Modificările astfel făcute, sunt socotite a fi acceptate de către utilizator, dacă acesta continuă să folosească serviciul după afisarea lor pe site-ul web.

Prezentul magazin virtual www.helmat.ro cuprinde orice fel de informatii ( texte, poze, baze de date, produse, preturi, logouri, reclame), care constituie continutul magazinului virtual www.helmat.ro, proprietatea companiei HELMAT. Orice preluare a continutului (integrala sau partiala) in alte scopuri decat in interes personal este sanctionata de legislatia privind drepturile de proprietate intelectuala. Informatiile oferite in cadrul prezentului site sunt in limba romana, fara a exclude prezentarea acestora si in alte limbi. Contractul de vanzare se incheie in limba romana. Accesarea si/sau utilizarea site-ului de către dumneavoastră constituie ACCEPTAREA prezentelor condiţii şi vă obligă la respectarea acestora. Orice informatie privitoare la contractul incheiat intre dvs. si HELMAT se va stoca pentru un timp limitat si va fi disponibila pentru terti doar la solicitarea organelor judiciare. Pentru orice eroare survenita in transmiterea de catre dvs. a datelor necesare prelucrarii comenzii plasate, aveti la dispozitie adresa de email office@helmat.ro. Ulterior prelucrarii comenzii de catre HELMAT, nu ne asumam raspunderea decurgand din transmiterea de catre dvs. a datelor eronate. Cu privire la codurile de conduita relevante, conform art. 8 lit. e) din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, Legea 363/2007 privind combaterea practicior incorecte va rugam sa consultati legislatia specifica afisata pe site-ul ANPC, sectiunea "Acte normative". Prevederile prezentului contract la distanta se completeaza si cu legea 365/2002 privind comertul electronic republicata si modificata si cu OUG 34/2014 privind drepturilor consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii. Definitii ale prezentului document: SC HELMAT SRL accepta incheierea contractelor la distanta prin mijloace electronice si se obliga astfel sa repecte legislatia aplicabila incheierii, validitatii si efectelor juridice ale acestor contracte. In cuprinsul prezentului document, urmatorii termeni folositi cu majuscule vor avea, daca din context nu rezulta altfel, intelesurile specificate mai jos: UTILIZATOR: orice persoana care viziteaza si/sau interactioneaza cu site-ul HELMAT; VANZATOR: S.C. HELMAT S.R.L. cu sediul in municipiul Craiova, str. Decebal , judetul Dolj, cod postal 200038, tara România, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J16/1155/2008 si avand C.I.F.: RO 24032239, nr. telefon: 0251/410.400, denumita in continuare HELMAT. CUMPARATOR: Orice persoana fizica sau persoana juridica care plaseaza o comanda in magazinul virtual www.helmat.ro si care a acceptat termenii si conditiile prezentului contract la distanta. MAGAZINUL VIRTUAL: pagini web apartinand Helmat care se afla la adresa www.helmat.ro, prin intermediul caruia cumparatorul are acces la informatii privind produsele oferite spre vanzare de catre HELMAT. In magazinul virtual HELMAT sunt puse la dispozitia cumparatorilor spre vanzare produse din magazinele fizice HELMAT aferente orasului selectat de catre vizitator. In functie de disponibilitate, produsele pot avea mai multe statusuri. Paginile web includ informatii sub forma de text, imagini, preturi, softuri, baze de date, logo-uri, promotii, oferte, animatii, filme, etc ce compun site-ul HELMAT. BUNURI: produse puse la dispozitia cumparatorului spre vanzare de catre vanzator prin intermediul magazinului virtual HELMAT. COMANDA ONLINE: comunicare virtuala dintre vanzator si cumparator prin care cumparatorul intentioneaza sa achizitioneze bunuri de la vanzator, pe care acesta din urma este de acord sa le livreze iar cumparatorul este de acord sa le plateasca. Pentru produsele care nu se afla in stocul curent de marfa si care au statusul "disponibil la comanda"vanzatorul le poate comanda la furnizor, dar timpul de livrare pentru astfel de comenzi depaseste termenul normal de livrare de 24 h – 5 zile; COMANDA CONFIRMATA: comanda efectuata online prin intermediul magazinului virtual www.helmat.ro de catre un cumparator ale carui date de identificare si detalii cu privire la comanda sa au fost validate telefonic ca urmare a contactului dintre acesta si operatorul serviciului suport clienti HELMAT. CLIENT NOU: Client care intentioneaza sa achizitioneze produse din magazinul virtual Helmat pentru prima data si care necesita o validare telefonica a datelor de identificare din partea acestuia efectuata de catre operatorul serviciului suport clienti desemnat de catre HELMAT. Orarul de functionare: Comenzile pot fi plasate online oricand, dar perioada de procesare a acestora se desfasoara zilnic in intervalul 8-21. Comenzile plasate in zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale vor fi procesate in urmatoarea zi lucratoare. Daca clientul este nou, vanzatorul isi asuma acceptarea comenzii din partea cumparatorului in momentul in care exista o confirmare telefonica sau prin email. Odata lansata comanda online cumparatorul este de acord cu forma de comunicare ulterioara (telefonic sau electronic) precum si cu modul de operare al vanzatorului. Orice comanda confirmata implica vanzatorul si consumatorul persoana fizica intr-un contract la distanţă. Contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între HELMAT, in calitate de vanzator şi un consumator - cumparator, în cadrul prezentului sistem de vânzare organizat de către HELMAT, utilizand în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, tehnica de comunicaţie la distanţă cuprinsa in magazinul virtual; Momentul încheierii contractului la distanţă cu persoana fizica, respectiv, al incheierii contractului de vanzare cu persoana juridica, îl constituie momentul primirii mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa. Obligatii ale vanzatorului: Vanzatorul pune la dispozitia cumparatorului, in mod gratuit, informatii profesionale cu privire la produsele si serviciile sale pentru a atinge finalitatea mentionata in comanda online. Continutul publicat in magazinul virtual HELMAT, are caracter orientativ si sunt informatii despre produsele comercializate de acesta cat si alte date considerate de HELMAT ca fiind de interes pentru CUMPARATORI. HELMAT este detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra magazinului virtual, respectiv asupra marcilor, designului, functionalitatilor site-ului, imagini si specificatii tehnice. Caracteristicile produselor si documentatie tehnica aferenta acestora, prezentate pe site sunt puse la dispozitie de catre producatori si furnizori iar HELMAT ofera suportul tehnic pentru afisarea lor. Vanzatorul intreprinde demersuri in mod constant pentru a prezenta informatii cat mai corecte si relevante pentru produsele oferite spre vanzare. Daca preturile sau alte informatii despre produs au fost afisate gresit ne alocam dreptul a nu onora comanda si de a anunta clientul in legatura cu eroarea intervenita daca livrarea nu s-a efectuat. Imaginile produselor sunt afisate in magazinul virtual cu titlul de prezentare. Produsele efectiv comandate pot diferi sub aspectul unor caracteristici (ex. nuante de culoare) de aspectul real al produsului, in functie de lotul in care au fost fabricate sau schimbari ale producatorului. La solicitarea si cu acordul consumatorului, HELMAT poate recomanda cumparatorului achizitionarea altui produs de o calitate şi la un preţ echivalente cu cele solicitate in prima comanda. Comanda initiala se considera anulata la data confirmarii comenzii produsului/produselor ce inlocuiesc produsul initial. Preturile produselor sunt actualizate zilnic.

Promotiile sunt valabile: pentru perioade limitate de timp specificate pe pagina de prezentare a produselor din magazinul virtual; in limitele stocurilor disponibile; Produsele, preturile si informatiile cu privire la disponibilitatea de stoc afisate intr-unul din magazinele virtuale Helmat aferent unui oras, pot fi diferite. Preturile produselor din magazinele fizice Helmat pot fi diferite fata de cele din magazinul online Helmat. HELMAT nu poate fi facut responsabil pentru prejudiciile create de informatiile publicate in magazinul virtual din erori ce nu-i apartin. HELMAT isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica orice informatie din magazinul virtual fara a anunta in prealabil utilizatorii site-ului. Comunicarea cu magazinul virtual HELMAT se face in momentul interactiunii, prin publicarea opiniilor cu privire la produsele si serviciile Helmat, prin intermediul formularului de contact disponibil, prin intermediul adresei de email office@helmat.ro si/sau telefonic la 0251/418655. HELMAT isi rezerva dreptul de a contacta vizitatorul magazinului virtual pe email sau telefonic daca in urma interactiunii cu site-ul acesta completeaza datele de identificare si contact si solicita in mod expres orice tip de informatie disponibila. Dreptul de proprietate intelectuala Insemnele grafice, denumirile, marcile (cum sunt, de exemplu: numele site-ului si a companiei Helmat) sunt proprietatea SC HELMAT SRL si nu pot fi preluate si/sau folosite fara acordul prealabil scris al proprietarului. Utilizatorul nu va copia, distribui, prelua, publica in scop comercial nicio informatie continuta de magazinul virtual HELMAT, fara acordul prealabil scris al titularului site-ului. Orice modificare neautorizata a site-ului este interzisa. Termeni si conditii de publicare a opiniilor referitoare la produse Acest ghid are rolul de face transparente obiectivele sectiunii si regulile de postare a opiniilor pe site-ul www.helmat.ro. Astfel, sectiunea OPINII a fost introdusa pentru a oferi clientilor sansa de a-si impartasi unii altora experienta lor cu produsele. Opiniile dumneavoastra sunt atent analizate si de angajatii Helmat care le utilizeaza ca ghid in alegerea produselor si gamei oferite clientilor. Recomandari, sugestii si reguli pentru publicarea opiniilor pe site-ul HHelmat: Opiniile se posteaza pe site in maxim 3 zile lucratoare de la data transmiterii acestora, daca sunt respectate recomandarile si sugestiile din aceasta sectiune; Cand considerati ca o opinie incalca aceste recomandari va rugam sa ne semnalati acest aspect pe office@helmat.ro Pe site vor fi publicate opiniile pertinente si sincere la adresa produselor; In exprimarea opiniilor va rugam sa fiti cat mai specific (ce v-a placut, ce nu v-a placut cu privire la produsul respectiv, etc); Puteti include in comentariu sugestii pentru ceilalti clienti, ca urmare a detinerii si folosirii produsului de catre dumneavoastra, lucru care sa-i ajute pe ceilalti clienti in a-si forma o opinie cu privire la produs; Nu includeti in corpul comentariului datele dvs. de contact. Acestea se completeaza in campurile rezervate (ex: nume, prenume, email, telefon). Va rugam sa nu folositi date de contact false sau care nu va apartin; Ne rezervam dreptul de a nu publica opinii care contin un limbaj injurios sau defaimator, critici la adresa altor clienti care au postat mesaje anterioare; Ne rezervam dreptul de a nu publica pe site pareri sau intrebari cu privire la stoc si disponibilitate produs, pret, livrare si alte detalii. Pentru astfel de solicitari va rugam sa folositi formularul de contact Ne rezervam dreptul de a nu publica mesaje care fac referire la produsele si ofertele altor companii, persoane de contact sau orice legatura catre acestea (adresa site web, adresa de email, date de contact, adresa fizica, etc); Ne rezervam dreptul de a nu publica opinii ce induc in eroare in mod intentionat clientul, opinii rauvoitoare, false sau care sunt incomplete; Publicitate si confidentialitate Cumparatorul nu va face publice, unor terti, prin orice mijloace, nicio informatie cu caracter privat primita de la vanzator, sub sanctiunea obligarii acestuia la plata de daune interese. Vanzatorul isi rezerva dreptul a folosi informatiile furnizate de catre cumparator in vederea realizarii contractului la distanta. De asemenea cumparatorul nu va face publice niciunei terte parti nicio informatie cu privire la comanda fara acordul scris al Vanzatorului. Vanzatorul isi rezerva dreptul, in baza acordului utilizatorului, de a stoca si folosi in interes propriu, in scopul realizarii activitatilor de marketing, orice informatie furnizata de catre cumparator prin intermediul site-ului www.helmat.ro. De asemenea el nu va furniza niciunei terte parti informatiile primite de la cumparator, cu exceptia partenerilor agreati, furnizori de servicii cu care exista un contract prin care se protejeaza aceste date primite de la cumparator. Termeni remarketing In paginile website-ului www.helmat.ro, prin folosirea unei etichete pentru remarketing (remarketing tag) si a codului de conversie primite de la Google AdWords sunt colectate cookie-uri. Un internet cookie este un fiser de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-urile permit site-ului posibilitatea de a furniza informatii personalizate utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorului o experienta placuta de navigare si sustin eforturile Helmat pentru a oferi anunturi publicitare relevante bazate pe preferintele utilizatorului. Eticheta pentru remarketing Google colecteaza cookie-uri pentru a afisa anunturi in website-urile retelei Google Display si in Google Search. Atunci cand utilizatorii viziteaza o pagina a website-ului care contine un remarketing tag, cookie-ul browser-ului pe care il folosesc este adaugat unei liste pentru remarketing. O lista pentru remarketing este un set de module cookie de utilizator, generate de una sau de mai multe etichete pentru remarketing. Google AdWords foloseste aceste cookie-uri pentru a afisa anunturi sponsorizate in website-urile retelei Google Display si in Google Search utilizatorilor care au vizitat paginile site-ului www.helmat.ro. In cazul in care vizitatorii site-ului Helmat nu sunt acord cu utilizarea modulelor cookie de catre Google, acestia pot dezactiva afisarea anunturilor prin Managerul preferintelor anunturilor. Partenerii nostri nu vor colecta informatii personale cum ar fi nume, adresa de email, adresa postala sau numar de telefon. In cazul in care vizitatorii site-ului Helmat nu sunt acord cu utilizarea modulelor cookie de catre partenerii nostri de publicitate, acestia pot dezactiva afisarea anunturilor folosind site-ul de aici Facturare si alte documente insotitoare ale coletului Vanzatorul va emite pe baza informatiilor detinute de acesta si a celor furnizate de cumparator o factura pentru bunurile livrate. Totodata, coletul va fi insotit de documentatia prevazuta de lege pentru produsul /produsele comandat(e), dupa caz: certificat/declaratie de conformitate, certificat de garantie, instructiuni de utilizare, etc. Limitarea raspunderii HELMAT nu raspunde pentru prejudiciile create, din cauze ce exclud culpa sa, de nefunctionarea magazinului virtual precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea accesarii paginilor magazinului virtual (ex. defectiuni la reteaua de internet). Riscuri si responsabilitati Vanzatorul este responsabil de ambalarea corespunzatoare a bunurilor. Documentatia tehnica aferenta produselor este afisata pe site. Riscul pieirii bunului se transfera la cumparator in momentul predarii efective a bunului. Vanzatorul isi asuma responsabilitatea livrarii produselor comandate de cumparator. Acceptarea bunurilor La prezentarea de catre firma de curierat a coletului, va rugam sa semnati de primire si sa achitati contravaloarea acestuia. Ulterior, puteti desigila coletul si verifica produsul. Cumparatorul are dreptul sa nu accepte bunurile livrate in cazul in care acestea nu sunt conforme cu detaliile tehnice specificate in comanda. In acest caz Vanzatorul isi asuma responsabilitatea aducerii produselor la conformitate. De asemenea consumatorul (persoana fizica) are dreptul de retur a produselor in termen de 14 zile de la achizitionarea acestora. Va rugam sa accesati conditiile generale de retur. Transferul de proprietate In cazul platii prin OP sau card, cumparatorul va intra in proprietatea marfii dupa confirmarea platii. In cazul livrarii bunurilor prin curier, cu plata ramburs, cumparatorul va intra in proprietatea marfii si va avea dreptul sa deschida coletul dupa semnarea documentului de transport si efectuarea platii. Forta majora Forta majora, (eveniment imprevizibil, incontrolabil si inevitabil ce afecteaza derularea contractului), exonereaza de raspundere partea care o invoca. Litigii. Legea aplicabila Relatiile contractuale dintre parti sunt guvernate de legea romana. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabila va fi trimis spre solutionare instantelor competente.