Pentru Casa Garantat

Politica de protejare a datelor cu caracter personal

Politica de protejare a datelor cu caracter personal

Aceasta notificare privind protectia datelor este conceputa pentru a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra personale si drepturile dumneavoastra privind aceasta procesare in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal si legislatia locala in vigoare.

1. Informatii generale

Noi, SC HELMAT SRL, cu sediul in  Craiova, Bd.Decebal 23  Dolj, reprezentam operatorul in conformitate cu RGPD si prin urmare suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisa mai jos:

        - executarea unui contract la distanta (art.6, alin.1, lit.b), incheiat intre un profesionist si un consumator;

- indeplinirea unei obligatii legale (art.6, alin.1, lit.c) care ii revine SC HELMAT SRL de a informa consumatorul/clientul despre validarea, expedierea, facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor si a retururilor.

Pentru intrebari sau solicitari privind prelucrarea datelor, va rugam sa ne contactati la adresa office@helmat.ro.

 

Definitii in sensul Regulamentului nr.679/2016:

"date cu caracter personal" - inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

"prelucrare" - inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

"consimtamant al persoanei vizate" - inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC HELMAT SRL cu sediul social in localitatea Craiova, Bd.Decebal 23  Doljj, avand CUI RO24032239 , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J16/1155/2008, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra (nume si prenume, adresa pentru livrare/facturare, anul nasterii - pentru a atesta ca utilizatorul are varsta de 16 ani , numar de telefon, adresa de e-mail).

In baza comenzii inregistrate de catre client pe site-ul companiei, se considera ca a fost incheiat un contract la distanta intre clientul persoana fizica si/sau juridica si SC HELMAT SRL, pentru a carui executare este necesara prelucrarea datelor cu caracter personal (art.6, alin.(1), lit.”b”), caz in care nu este nevoie sa se realizeze un alt temei juridic, precum consimtamantul persoanei, iar art.7, alin (4) nu se aplica.

3. Conform Legii nr. 677/2001 toti cei care furnizeaza date cu caracter personal au calitatea de persoana vizata.

3.1. Clientii care ofera date sau informatii cu caracter personal prin completarea formularului de creare al unui cont si bifarea casutei "Sunt de acord" isi manifesta acordul, in mod liber, expres si neechivoc, pentru prelucrarea acestor date si informatii cu caracter personal de catre SC HELMAT SRL si declara si accepta neconditionat ca este de acord ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a SC HELMAT SRL in vederea stocarii, utilizarii si prelucrarii lor, pentru a monitoriza vanzarile, comportamentul clientului, informarea clientilor privind starea si evolutia comenzilor, de cercetare de piata, trimitere de newslettere prin folosirea postei electronice.

3.2. In cazul aplicarii art. 6, alineatul (1) lit.”a” din Regulamentul nr.679/2016, daca copilul are sub varsta de 16 ani, prelucrarea datelor cu caracter personal va putea fi efectuata legal, numai daca si in masura in care consimtamantul este acordat sau autorizat de titularul raspunderii parintesti asupra copilului.

3.3. Punctul 1.3.2 nu afecteaza dreptul general al contractelor aplicabil in statele membre, cum ar fi normele privind valabilitatea, incheierea sau efectele unui contract in legatura cu un copil.

4. SC HELMAT SRL garanteaza pastrarea confidentialitatii acestor informatii.

5. SC HELMAT SRL  va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de functionare ca persoana juridica de drept privat.

6. Conform Legii nr. 677/2001, in calitate de client/persoana vizata beneficiati de urmatoarele drepturi:

   - dreptul la informare (art. 12);

   - dreptul de acces la date (art. 13);

   - dreptul de interventie asupra datelor (art. 14);

   - dreptul la opozitie (art. 15);

   - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

   - dreptul de a va adresa justitiei (art. 18).

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) in conformitate cu art.17.

7. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata, semnata si trimisa la sediul SC HELMAT SRL: Bd. Decebal 23, Craiova, Dolj.

8. Nu colectam cu buna stiinta informatii de la sau despre copii sub 16 ani, iar utilizarea serviciilor noastre de catre copiii cu varsta sub 16 ani este interzisa.

9. Pentru orice nelamurire in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la protectia datelor cu caracter personal va rugam sa ne contactati prin e-mail la adresele:

contact@helmat.ro

10.  Destinatarii datelor cu caracter personal obtinute de la persoana vizata;

In vederea indeplinirii contractului dintre operator si persoana vizata (livrarea comenzii) datele cu caracter personal sunt transmise catre parti terte de incredere.

    - Operatori comenzi si manipulanti marfa ai SC HELMAT SRL.

    - Furnizori de servicii de transport colete – firmele de curierat DRAGON STAR CURIER.

    - Furnizorii cu care sunt incheiate contracte de drop-shipping.

    - Furnizorii de servicii IT.

11. In conformitate cu art.48 al Regulamentului nr.679/2016 (GDPR), "orice hotarare a unei instante sau a unui tribunal si orice decizie a unei autoritati administrative a unei tari terte care impun unui operator sau persoanei imputernicite de operator sa transfere sau sa divulge date cu caracter personal",poate fi recunoscuta sau executata in orice fel numai daca se bazeaza pe un acord international, cum ar fi un tratat de asistenta judiciara reciproca in vigoare intre tara terta solicitanta si Uniune sau un stat membru, fara a se aduce atingere altor motive de transfer in temeiul prezentului articol” .