Pentru Casa Garantat

STATIE DE EPURARE - Instalatie Tip Noroi ACTIV - FA5

Mai multe poze

STATIE DE EPURARE - Instalatie Tip Noroi ACTIV - FA5

PRET: 8.700,00 Lei
SKU: HELEDIFA5 (10)

DESCRIEREA INSTALAŢIEI:

Instalaţia de epurare tip ''NOROI ACTIV'' este compactă şi confecţionată din PE (polietilenă lineară), material reciclabil integral, asigurând epurarea mecano-biologică a apelor uzate într-un spaţiu foarte mic. Instalaţia este alcatuită dintr-o cameră de oxidare unde are loc fermentaţia aerobă (în prezenţa oxigenului), o cameră de sedimentare sau zona de calm şi o cameră cu perete dublu destinată compresorului, necesar producerii aerului.
Aceste compartimente sunt dimensionate astfel încât în primul să se asigure o stabilitate biologică a încărcării poluante prin procesul de oxidare (digestie aerobă) iar în cel de-al doilea compartiment să se creeze zona de calm unde amestecul de aer,noroiul biologic activ şi apele epurate se despart. Apa limpezită este evacuată sau merge în altă fază pentru un alt tratament,noroiul este recirculat în bazinul de oxidare din instalaţie, iar în final trebuie vidanjat.Instalaţia de epurare de tip ''NOROI ACTIV'' prezintă un orificiu de intrare ape uzate,un orificiu de ieşire ape tratate, capacul de inspecţie al sedimentatorului, capac de preluare al noroiului,capac pentru locaşul compresorului, compresorul, sedimentatorul, camera de oxidare, difuzori pentru micro-bulele de aer.

DOMENII DE APLICARE

 Locuinţe particulare, nucleele rezidenţiale, restaurante, şcoli, etc

 NORMA EUROPEANA DE REFERINŢĂ UNI EN 12566 - 3 : 2006

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 de locuitori echivalenţi.

Staţii mici de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau ansamblate în situ.

EXTRAS DIN NORMATIVUL NTPA - 001 / 2002 ŞI NTPA 002 / 2002

Legile în vigoare, atente la mediul înconjurător, impun ca toate apele provenite de la construcţiile civile şi industriale să fie tratate înainte de a fi deversate într-un emisar natural. Sistemele de epurare de tip "NOROI ACTIV" au fost proiectate şi dimensionate pentru a garanta deversarea apei tratate într-un emisar natural, cu condiţia să fie respectate normele NTPA  002 / 2002.

NTPA 001 / 2002

Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptori naturali;

NTPA 002 / 2002

Normativ privind stabilirea condiţiilor de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare a localităţilor şi direct în staţiile de epurare.
Instalaţia de epurare tip ''NOROI ACTIV'' Telcom din PE  (polietilenă lineară) reciclabilă, este compusă din două încăperi monobloc: bazinul intern de sedimentare sau zona de calm şi linştire unde amestecul de aer, noroiul biologic activ şi apele epurate se despart şi bazinul extern sau zona de oxidare unde are loc fermentaţia aerobă (în prezenţa oxigenului). Produsul este dotat cu capac central, un alt capac pentru inspecţia bazinului de sedimentare şi un altul pentru inspecţia bazinului de digestie, un orificiu de intrare a reziduurilor (influent), un orificiu pentru ieşirea apelor tratate (efluent) şi un altul pentru ieşirea bio-gazului. Instalaţia de epurare de tip “NOROI ACTIV” Telcom mai prezintă un n°... de pompe liniare cu membrane de la 36 Watt, 220V, 50Hz şi un n° ... de difuzori cu membrane care produc microbule. Tubulatura de intrare şi ieşire este dotată cu garnituri exterioare potrivite cu dubla margine pentru garantarea unei etanşări eficiente.  

 AVANTAJELE INSTALAŢIEI DE EPURARE TIP "NOROI ACTIV"

- performanţe ridicate ale parametrilor apelor reziduale tratate;

- dimensiuni mici, confecţionat din material reciclabil integral;

- închis ermetic;

- nu ocupă spaţiu (trebuie îngropat);

- rezistenţă la coroziune;

- rezistenţă mecanică mare;

- rezistenţă termică cuprinsă între  -60ºC / +80ºC;

- reacţie neutră la UV;

- uşor de instalat.

 PERFORMANŢE

Societatea producătoare Telcom Italia asigură pentru instalaţiile de epurare tip “NOROI ACTIV” corect instalate şi corect gestionate, parametri ai efluentului care se încadrează în limitele impuse de normele NTPA 001/2002.

ALEGEREA PRODUSULUI

Instalaţia de epurare de tip “NOROI ACTIV” se alege în funcţie de numărul de Locuitori Echivalenţi (L.E.).  Alegerea volumului mai mare nu compromite funcţionarea instalaţiei ci dimpotrivă, scade frecvenţa vidanjării.

MANUAL TEHNIC SI DE INSTALARE - FA5 - FA25 - <- descarca aici

PRINCIPII DE FUNCŢIONARE

Principiul de funcţionare se bazează pe sistemul de epurare de tip biologico oxidativ prin barbotare de oxigen. Instalaţia de epurare biologică, foloseşte activitatea unor microorganisme care oxidează sau mineralizează substanţele organice aflate în apa uzată, eliminându-le în mod continuu sub forma lichidă sau gazoasă, prin celule. Cele mai importante produse ale oxidării substanţelor  organice, care conţin, în principal, carbon, oxigen, hidrogen şi azot sunt bioxidul de carbon, acidul azotic şi anhidrida sulfurică. Deoarece apele uzate conţin o  cantitate suficientă de substanţe alcaline, aceşti acizi se transformă imediat după formarea lor, în săruri solubile în apă (nitriţi, sulfaţi, carbonaţi), cu excepţia unei părţi din bioxidul de carbon care rămâne în soluţie sau se degajă.

Sunt instalaţii de epurare biologică cele care utilizează pentru eliminarea substanţelor organice biodegradabile coloidale şi dizolvate, fenomenul de epurare cu biomasă în suspensie. Instalaţiile cu nămol activat mai poartă denumirea şi de instalaţii de aerare.Ele se amplasează dupa treapta de epurare primară care are ca scop îndepărtarea impurităţilor grosiere.  În instalaţiile cu nămol activat se amestecă trei elemente:

1.  apa uzată, care conţine substratul organic, deci hrana bacteriilor mineralizatoare;

2.  aerul, care conţine oxigenul necesar proceselor bio-chimice care se desfăşoară in bazin;

3.  nămolul activat de recirculare preluat din decantor şi trimis în bazinul de aerare; el conţine biomasa necesară păstrării unei  concentraţii constante a nămolului din bazinele de aerare.

Bazinele de aerare sau instalaţiile cu nămol activat sunt construcţii în care se produce procesul de epurare biologică a apelor uzate în prezenta oxigenului introdus artificial prin aerare şi a nămolului activat, fiind astfel  concepute încât:

-  să asigure un amestec omogen şi cât mai complet între cele trei elemente (apa uzată, aer şi nămol activat)

- să asigure cantitatea de oxigen necesară proceselor bio-chimice desfăşurate în bazin;

-  să se evite  producerea  depunerilor de nămol în bazin,  proiectându-se o formă geometrică a bazinului şi o circulaţie corespunzătoare în acest sens;

Prin aerare artificială se înţelege îmbogăţirea cu oxigen a masei de apă din bazin prin transferul acestuia din aer la apă sau prin introducerea de oxigen pur în apa uzată care conţine substanţe organice biodegradabile. Bacteriile participante sunt de tip aerob. Ele se găsesc întotdeauna în apa uzată decantată primar şi se pot adapta sau nu la condiţiile aerobe din bazin. În bazinul cu nămol activat sunt create în mod artificial condiţii de dezvoltare şi de înmulţire intensivă a microorganismelor care, în procesul lor de viaţă, transformă substanţele organice biodegradabile pe bază de carbon, aflate în apa uzată sub formă coloidală sau dizolvată, în material celular viu. Acesta se reuneşte în flacoane şi este reţinut în decantorul prevăzut în aval şi poartă denumirea de nămol activat sau nămol activ. Pentru introducerea aerului în instalaţie se utilizează aerarea cu bule fine.

Acest sistem constă în dispersoare de aer, montate sub forma unei ciuperci,  aerul introducându-se sub presiune cu ajutorul unui compresor antrenat de un motor electric. Fluxul de aer în ieşire din aceste difuzoare, poziţionate în apropiere de baza bazinului de oxidare, produce o mişcare de amestec a apelor uzate - nămoluri , fiind asigurat astfel un aport optim de oxigen, necesar pentru desfăurarea corectă a procesului de fermentaţie, efectuat de bacteriile aerobe prezente în acesta iar în acelaşi  timp împiedică depozitarea nămolurilor în bazinul de colectare. Aerarea prelungită a nămolului produs, duce la oxidare (mineralizare) totală. Utilizarea difuzoarelor de aer cu bule fine, permite obţinerea unei fracţionări mai mari a aerului în micro-bule, astfel încât să mărească suprafaţa de contact aer-bacterii-apă uzată, provocând în consecinţă o accelerare a procesului de oxidare-epurare (o mai mare rentabilitate). În plus aceste difuzoare de aer reduc riscul de înfundare. Din bazinul de oxidare amestecul de ape uzate netratate  nămoluri trece în bazinul de sedimentare unde, în virtutea unei stări de stagnare în care se găsesc, nămolurile active se separă decantând pe fund, în timp ce apele clarificate şi epurate sunt ridicate şi evacuate. Bazinul de sedimentare dimensionat generos permite 
majorarea perioadei de detenţie a amestecului de ape uzate-nămoluri astfel încât să garanteze separarea şi succesiva precipitare a acestora ultime pe fundul secţiunii .

  

Description

Detalii

 

Pareri

Etichete produs

Foloseste spatii intre etichete. Foloseste apostrof (') pentru fraze.